Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 4: Li Xian (679–741) – The King Ning of the Tang Dynasty

Figure 4: Li Xian (679–741) – The King Ning of the Tang Dynasty